Checken bedrijfsreglement

Checken van het bedrijfsreglement onzin? Ruim 95% van de bedrijfsreglementen die wij checken bevatten onvolkomenheden. Onvolkomenheden die voor ernstige problemen kunnen zorgen in de toekomst. Wanneer wij geen onvolkomenheden aantreffen tijdens checken bedrijfsreglement, betaalt u niets! Lees dus snel verder inzake “checken bedrijfsreglement”.

Een aantal zaken worden in de arbeidsovereenkomst met de werknemer geregeld. Vaak zijn er dan nog tal van huisregels waarvan het belangrijk is dat die worden opgenomen in een bedrijfsreglement. Een bedrijfsreglement wordt ook wel personeelshandboek of huishoudelijk reglement genoemd.

Het bedrijfsreglement bevat afspraken waar uw personeel en uw bezoekende klanten zich aan moeten houden. Deze regels zorgen voor een veilig en verantwoord werkklimaat binnen uw bedrijf. Meestal worden er echter in een bedrijfsreglement veelal de standaard personeelsgerichte onderwerpen opgenomen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Werktijden
  • Ziekmeldingen
  • Diefstal
  • Sleutelprocedure
  • Etcetera

Checken bedrijfsreglement op zeer belangrijke bepalingen

Niet zelden lopen werkgevers en particuliere recherchebureaus bij onderzoek naar diefstal, verduistering, fraude, intimidatie, etc. tegen het ontbreken van zeer belangrijke bepalingen in het bedrijfsreglement, personeelshandboek of huishoudelijk reglement aan. Bepalingen die beter wel hadden kunnen worden opgenomen in het bedrijfsreglement, zodat ze bijvoorbeeld bepaalde onderzoeksmethoden wel hadden kunnen toepassen.

Na het checken van het bedrijfsreglement kunnen wij u adviseren om bepaalde bepalingen in het bedrijfsreglement (anders/aanvullend) te benoemen. Omdat er tevens voor sommige onderwerpen geen wettelijke bepalingen zijn opgesteld is het voor de werkgever belangrijk om hier een duidelijk beleid over te hebben waarvan alle werknemers op de hoogte zijn. Buiten het feit dat een werkgever of particulier recherchebureau meer mogelijkheden heeft tijdens het onderzoek bent u verder als werkgever juridisch ingedekt doordat specifieke afspraken duidelijk kenbaar zijn gemaakt aan uw personeel. U kunt bij het checken van het bedrijfsreglement denken aan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Richtlijnen toepassing camerabewaking (lees ook: verborgen camera plaatsen)
  • Richtlijn over drugs en medicijnen tijdens werktijd
  • Richtlijnen t.a.v. diefstal & fraude door personeel
  • Algemene richtlijnen over (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie en agressie of onheuse bejegening
  • Etcetera (minimaal nog 12 belangrijke bepalingen)

Inhoud checken bedrijfsreglement slechts € 295,- excl. BTW (gratis bij abonnement MeldBedrijfsMisstand)

Het opnemen van alle belangrijke bepalingen (waarvan er vaak veel ontbreken) in een bedrijfsreglement heeft als voordeel dat hierover in de toekomst duidelijkheid bestaat tussen u als werkgever en werknemer. Bij een eventueel toekomstig conflict (denk bijvoorbeeld aan; interne diefstal, fraude, etc.) heeft u zo als werkgever een belangrijk document in handen waarmee eventueel en indien nodig, de Kantonrechter kan worden overtuigd.  Houdt u er rekening mee dat alles wat wordt vastgelegd in een bedrijfsreglement altijd moet voldoen aan eisen die de wet stelt. Bepaalde regels werken namelijk in op de privacy van uw werknemers en zijn niet altijd toegestaan.

Laat nu de inhoud van uw bedrijfsreglement checken op 16 belangrijke onderwerpen, tegen een vaste prijs van slechts € 295,- excl. BTW en laat u vrijblijvend adviseren over de vervolgstappen (gratis bij abonnement MeldBedrijfsMisstand). Tevens ontvangt u van ons ook algemene aanvullende tips! Zo voorkomt u in de toekomst bij voor het bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, intimidatie, etc. veel problemen. Geen duidelijk omschreven regels kan bij ontslag en ontslagprocedures leiden tot hoge schadeloosstelling.

MeldBedrijfsMisstand is gespecialiseerd in het checken van bedrijfreglementen op maar liefst 16 zeer belangrijke bepalingen, die ontbreken of niet goed (volledig) zijn omschreven, bij onderzoeken naar diefstal, verduistering, fraude, criminaliteit, pesten, concurrentiebeding, etc.  Neem vandaag nog contact op met Thinso B.V. (MeldBedrijfsMisstand is een handelsnaam van Thinso B.V.)  telefoonnummer 085-0475154  (kantoor Breda) U zult er geen spijt van krijgen!

Belang goed checken bedrijfsreglement (voorbeeld drugs beleid)

Het belang van een duidelijk drugsbeleid, ook bij ontslagkwesties, wordt geïllustreerd door recente uitspraken van diverse rechtbanken. In een recente casus die aan de Kantonrechter werd voorgelegd werd een medewerker van een groot productiebedrijf ontslagen omdat hij tijdens werktijd het verboden middels speed bij zich had. Op basis van het bezit was hem ontslag op staande voet aangezegd.De werknemer erkende het bezit van de speed maar stond niet achter zijn ontslag op staande voet. De Kantonrechter heeft de werknemer in het gelijk gesteld en het ontslag nietig verklaard omdat het gebruik wel stond beschreven maar het in bezit hebben niet.

Wees nauwkeurig bij opstellen personeelshandboek

Een recente uitspraak van het Kantongerecht onderstreept het belang van een nauwkeurig omschreven personeelsbeleid. Indien de werkgever, bijvoorbeeld in een personeelshandboek, aan haar werknemers kenbaar had gemaakt dat (ook) op het bezit van verdovende middelen op de werkvloer ontslag op staande voet zou volgen, was het voor deze werknemer waarschijnlijk heel anders afgelopen. Een dergelijk beleid is volgens de kantonrechter redelijk en niet in strijd met goed werkgeverschap. Van belang is overigens dat het personeelsbeleid daadwerkelijk door de werkgever wordt uitgevoerd.

Vermelden consequenties bij overtreding (in het bedrijfsreglement)

Voorzorgsmaatregelen treffen door zaken op te nemen in uw bedrijfsreglement is slim, maar niet nuttig als er vervolgens geen consequenties staan op overtreding ervan. Leg als werkgever dan ook vast wat de consequenties zijn als uw werknemers zich niet aan het bedrijfsreglement houden. Zorg dan ook bij overtreding / niet navolgen van de regels dat u de consequenties die u heeft opgesteld ook daadwerkelijk uitvoert. Bijvoorbeeld ontslag, het betrekken van een advocaat, het inzetten van een particulier recherchebureau of aangifte bij de politie. Doe dit direct, stel het niet uit. Zo geeft u een duidelijk signaal af dat u malversaties niet tolereert.

Checken bedrijfsreglement, huishoudelijk reglement, personeelshandboek in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland in de omgeving

Alphen aan den Rijn – Arnhem – Barendrecht – Bergen op Zoom – Breda – Den Bosch – Dordrecht – Eindhoven – Etten-Leur – Goes – Helmond – Heusden – Middelburg – Nieuwegein – Nijmegen – Oosterhout – Oss – Ridderkerk – Rijswijk – Roosendaal – Rotterdam – Schiedam – Tiel – Tilburg – Uden – Utrecht – Veenendaal – Veldhoven – Vlissingen – Waalwijk – Zwijndrecht.

Lees hier waarom bijvoorbeeld een bepaling over verborgen cameratoezicht echt moet worden opgenomen in het bedrijfsreglement. Kortom “Checken Bedrijfsreglement” is geen onzin!