Doel van ons meldpunt is niet om het aantal meldingen te verhogen, maar het integriteitsniveau

De meeste organisaties blijken een interne meldregeling te hebben, maar aan de invulling kan nog veel worden verbeterd. Dat blijkt uit een recent onderzoek naar de werking van interne meldregelingen voor misstanden.

Vertrouwen in de interne meldregeling

De meldingsbereidheid in een organisatie valt en staat met vertrouwen in de interne meldregeling en de waarborging die het biedt. Dat het hier nog aan schort, toont onderzoek onomwonden aan. Bijna 31 procent van de ondervraagden zegt geen vertrouwen te hebben in de persoon (bijvoorbeeld leidinggevende, vertrouwenspersoon, manager, etc.) of instantie aan wie zij moeten melden. Daarbij springt in het oog dat het gevoel overheerst dat er toch niets mee gebeurt (bijna 43 procent) en/of de angst voor de negatieve gevolgen voor zichzelf (40,5 procent). Vooral dit laatste is wat ons betreft een gemiste kans!

Drempel melden misstanden wegnemen

Er bestaat nog altijd een drempel om misstanden te melden. Een melding is voor een organisatie een uitgelezen kans. Het biedt niet alleen de mogelijkheid een ongewenste situatie te beëindigen, maar ook om de weerbaarheid tegen integriteitsrisico’s te vergroten. De belangrijkste verbeterpunten die uit onderzoek naar voren komen, is dat er een (anoniem) meldpunt als laatste redmiddel aanwezig moet zijn en dat er meer bekendheid met de procedures en de meldinstanties dient te komen. Essentieel voor een optimale interne meldregeling is dat iedereen die er gebruik van kan of wil maken, ook op de hoogte is van het bestaan en de taken van de interne meldregeling inclusief het (anonieme) meldpunt. Van belang hierbij is dat er middels het (anonieme) meldpunt wel communicatie met de (anonieme) melder mogelijk moet zijn.

Moeten anonieme meldingen mogelijk zijn?

Ja, maar anonieme meldingen moeten altijd worden gedaan via het meldpunt. Om onbetrouwbare en valse meldingen tot een minimum te beperken en om de privacy te beschermen, dienen anonieme meldingen die via andere kanalen binnenkomen, niet in behandeling te worden genomen.