Het opzetten van een effectieve interne meldregeling is makkelijker gezegd dan gedaan!

Bij uitbreiding met een professioneel meldpunt binnen uw interne meldregeling kunnen we u helpen. Zelfs wanneer u helemaal nog geen interne meldregeling heeft voor uw organisatie, kunnen we u hiermee helpen.

Tips opzetten effectieve interne meldregeling

  1. Noem het geen klokkenluidersregeling, de term is misleidend. Noem het interne meldregeling.
  2. Wees bewust van de meldproblematiek. Zorg daarom voor laagdrempeligheid en ook van het belang van de bedrijfscultuur, de beleving van de gedragscode en de juiste signalen vanuit het management.
  3. Werk de regeling uit in wat past bij de eigen organisatie; dus geen regeling van het internet plukken en die klakkeloos kopiëren.
  4. Houd rekening met privacyregelgeving en met medezeggenschapskwesties.
  5. Zorg voor één centraal ontvangstpunt van de meldingen. Hierna onderzoekt de meeste geschikte persoon (vooraf vastgelegd) de melding.

Gebruik anonimiteit op de juiste manier. Alleen als laatste redmiddel en wanneer communicatie met de anonieme melder mogelijk is, zoals bij ons meldpunt.