Meer vraag naar (anonieme) meldpunten

De vraag naar implementatie van een (anoniem) meldpunt is de afgelopen jaren sterk toegenomen, voornamelijk veroorzaakt door nieuwe wettelijke verplichtingen. We zien dat een groeiend aantal organisaties de bestaande interne meldregeling professionaliseert en besluit een meldsysteem te implementeren. Dit komt door onderwerpen als bescherming van klokkenluiders, corruptiebestrijding en gegevensbescherming. We zien een trend waarin ook organisaties die hiertoe niet wettelijk verplicht zijn een professioneel meldpunt implementeren en op deze manier laten zien dat ze veel waarde hechten aan transparantie en geloofwaardigheid.

Gegevensbescherming Europese Unie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Organisaties die reeds een interne meldregeling (klokkenluidersregeling) hebben, moeten nagaan of de behandeling van ontvangen meldingen in lijn is met de AVG. Relevante aspecten zijn bijvoorbeeld of de gegevens worden verwerkt door derde partijen, of persoonsgegevens de EU verlaten en of er een mogelijkheid bestaat dat informatie gedeeld zal worden met autoriteiten in het buitenland. Afhankelijk van hoe de bestaande interne meldregeling en/of meldpunt is ingericht en de informatie die een melder verstrekt, zal de AVG zeer waarschijnlijk invloed hebben op hoe om dient worden te gaan met meldingen van deze melders. Indien er geen professioneel anoniem  meldsysteem (ook wel meldpunt genoemd) bestaat binnen de organisatie, zal de AVG beperkend werken. We zien dat een groeiend aantal organisaties besluit een professioneel meldpunt te implementeren, zodat voldaan wordt aan de eisen van nationale en internationale wetgeving, waarbij persoonsgegevens die de melding van de melder bevat, correct worden verwerkt. We maken dan ook gebruik van een Gegevensverwerkingsovereenkomst waarin allerlei informatie wordt gegeven over het onderwerp hoe om te gaan met persoonsgegevens in het kader van een meldpunt in lijn met de AVG.

Het intern melden van misstanden veilig en gemakkelijk maken

De meest effectieve manier om misstanden te signaleren, is via uw medewerkers. MeldBedrijfsMisstand biedt een veilig, (anoniem) en gebruiksvriendelijk “meldpunt” voor uw medewerkers en andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld leveranciers, onderaannemers, etc. Zo kunnen ze misstanden (anoniem) binnen uw organisatie melden en wordt voorkomen dat kleine misstanden escaleren. Het meldpunt is bedoeld  voor gebruik in situaties  waarin rapportage via de normale managementlijnen (leidinggevende, vertrouwenspersoon, etc.) niet gepast is of niet effectief zal zijn.

Communicatie met (anonieme) melder

MeldBedrijfsMisstand helpt organisaties middels haar meldpunt om misstanden te identificeren en ernaar te handelen. Het meldpunt is een webgebaseerd meldsysteem, dat organisaties in staat stelt om met de (anonieme) melder te communiceren over (vermoedens van) misstanden in de organisatie. Zo is ons meldpunt zo ontworpen dat er een directe-, kwalitatieve- en nauwkeurige communicatie ontstaat tussen de melder en de organisatie. Dit alles zonder dat er een storende schakel tussen zit. Op die manier is ons meldpunt een technische oplossing die door organisaties kan worden toegepast als laagdrempelig communicatie-instrument binnen de al bestaande interne meldregeling (klokkenluidersregeling).