Waarom een (anoniem) meldpunt?

Melden onder je eigen naam als je iets waarneemt dat niet door de beugel kan als niet-betrokken medewerker, is allesbehalve vanzelfsprekend. In tegenstelling tot slachtoffers, hebben getuigen geen enkele drijfveer om te melden, eerder een motief om niet te melden. De kans is groot dat ook uw medewerkers zonder (anoniem) meldpunt de andere kant op kijken in plaats van hun eigen bestaan op het spel te zetten. De meeste getuigen zullen dan ook niet melden als dit niet voor 100% veilig kan.

Anonimiteit is een voorwaarde voor een effectieve meldregeling!

Anonimiteit is een voorwaarde om een getuige van misstanden binnen uw organisatie een melding te laten verrichten. Uw medewerker steekt niet zomaar zijn/haar nek uit. Veel organisaties bieden een anoniem meldpunt helaas (nog) niet aan. Dit is echt een gemiste kans! Een veel gehoord argument is angst voor valse meldingen met alle gevolgen van  dien. Dit argument is echter niet van toepassing op ons meldsysteem aangezien uw organisatie in direct contact staat met de melder. Door het stellen van een aantal verificatievragen, kunnen valse meldingen worden herkend en vervolgens worden verwijderd uit het meldsysteem. Door de mogelijkheid te bieden om  anoniem te melden wordt voor de melder de privacy verder gewaarborgd. Voor de beschuldigde medewerker wordt de gegrondheid en de kwaliteit van de melding op die manier gegarandeerd, omdat valse meldingen zo worden uitgefilterd.

Implementeren intern meldpunt

Een interne meldregeling opstellen zonder goed doordrongen te zijn van deze problematiek en deze mee te nemen in de opzet ervan, is bij voorbaat kansloos: er zal geen melding binnenkomen. Bedrijven die zich hiervan bewust zijn, zijn doordrongen van het nut van het implementeren van een effectief meldpunt zoals dat van MeldBedrijfsMisstand. Laat uw medewerkers zich anoniem tot u richten. Middels het meldsysteem kunnen uw behandelaars communiceren met de anonieme melders. Het meldpunt kan zowel als alternatief worden gebruikt dan wel als aanvulling op een bestaande interne meldregeling.

Effectief (anoniem) meldpunt

Met een effectief (anoniem) meldpunt zullen signalen eerder kenbaar worden gemaakt. Ook zal het negeren van signalen minder snel voorkomen. Hierdoor wordt het risico op ernstige incidenten daadwerkelijk verkleint. Een veilig en goed toegankelijk meldpunt  vangt signalen op uit alle lagen van uw organisatie. Zo kunt u tijdig ingrijpen en kleine incidenten in de kiem smoren voordat ze uitgroeien tot grote misstanden. Alle grote problemen beginnen immers klein. Weet wat er speelt in uw organisatie en voorkom escalatie.